Mise en place

 • Goede ict-infrastructuur in de mbo-instellingen
 • Goed netwerk van én binnen de mbo-wereld
 • Cultuur: niet zelf bedacht? Geen probleem, als iets goed is, nemen we het over!
 • Open uitnodiging, geen dwang
 • Passie en geloof in wat je doet
 • Lange adem ofwel: tijd

Ingrediënten en benodigdheden

 • Gedegen objectief onderzoek
 • Ondersteunen en uitbouwen van het beste wat er al is
 • Het hele team (systeem) naar een hoger plan tillen
 • Regie en eigenaarschap bij het onderwijs
 • Heldere visie en kaders, met daarbinnen ruimte voor een persoonlijke invulling
 • Congruentie: visie en uitvoering kloppen met elkaar

Hoofdgerecht voor alle medewerkers van de school

Bruggen bouwen

I-coaches: de verbinding tussen onderwijs en ict

Bereidingswijze − zo doe je het

 1. Om tot de juiste interventie te komen, moet je een goed beeld hebben van wat er speelt in de sector en waarom. Dus eerst begrijpen voordat je ingrijpt. Te vaak weten we wat er speelt of denken we dat te weten, maar niet waarom. Gedegen onderzoek naar de oorzaken van de beperkte inzet van ict leidt tot begrip van het probleem.
 2. In plaats van iets nieuws te bedenken en dat in te voeren, focussen we op oplossingen die de sector zelf al heeft bedacht en die werken of deels werken. Pak die samen op, leer van en met elkaar en kijk of je de oplossingen kunt verbeteren.
 3. Richt je interventie op het hele systeem. De inzet van ict in het onderwijs hangt niet af van de wil of competenties van één persoon. Deze persoon wordt namelijk altijd beïnvloedt door het systeem waarin hij opereert.
 4. Zorg dat het onderwijs zelf de regie heeft over de oplossing, want alleen dan kun je stappen zetten. Het onderwijs is probleemeigenaar en moet daarom ook de eigenaar van de oplossing zijn.
 5. Zorg voor een heldere visie en kaders die richting geven, waarbinnen voldoende ruimte is om je eigen aanpak te bepalen. Dat geeft inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Combineer dat met het delen van kennis en ervaringen.
 6. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Alleen als je consequent bent in je aanpak ben je geloofwaardig.

Bron van de school ROC A12

'Ultiem voorbeeld van een leerinterventie die werkt'

Anne-Marije Kraijenbrink - ROC A12