Mise en place

 • Visie op onderwijs en ict-bekwaamheid
 • Goede ict-infrastructuur in de onderwijsomgeving
 • Tijd en ruimte voor docenten die professionaliseren en de ontwikkelaars van het professionaliseringsaanbod
 • Ondersteuning vanuit zowel onderwijs als ict
 • Tijd om het te ontwikkelen

Ingrediënten en benodigdheden

 • Een of enkele collega’s met een onderwijsvraag (just-in-time) waarbij ict nodig is
 • I-coach, kartrekker of iemand die voorloopt op het gebied van digitale pedagogische en didactische vaardigheden en met het team en raamwerk aan de slag wil en kan
 • Leidinggevende die de meerwaarde erkent en het proces wil faciliteren
 • Ontwikkelaars van het aanbod voor docentprofessionalisering op het gebied van digitale pedagogische en didactische vaardigheden

Voorgerecht voor docenten en/of teams

DigCompEdu

Didactische ict-bekwaamheid opgeknipt in vaardigheden

Bereidingswijze − zo doe je het

 1. Begin klein, bij een individuele docent, groepje docenten of team dat zijn onderwijs wil verbeteren met behulp van ict en zich daarom wil bekwamen in digitale pedagogische en didactische vaardigheden.
 2. Sluit aan bij de ondersteuningsstructuur voor digitalisering of professionalisering die al in de organisatie aanwezig is. Werk je met i-coaches, kartrekkers of ict-voorlopers? Zet die dan in om de docent(en)/het team te helpen werken met het raamwerk.
 3. Zorg dat de taal, termen en tools in het raamwerk aansluiten bij de taal, termen en tools die de organisatie gebruikt. Pas waar nodig het raamwerk aan.
 4. Sluit bij gebruik aan op de behoeften van de teamleden. Wat willen zij bereiken in hun onderwijs? Welk niveau van ict-bekwaamheid is daarvoor nodig? Welke stappen zijn daarvoor nodig en hoe willen ze die zetten?
 5. Zorg dat het professionaliseringsaanbod aansluit op het raamwerk. Zo is direct helder welk aanbod leidt tot welke ontwikkeling. Ook hoef je dan als docent niet te zoeken welke training, module of workshop je moet volgen om je volgende stap te zetten.
 6. Voeg praktische adviezen toe bij de uitkomsten van de meting, zodat docenten direct weten welke acties ze kunnen ondernemen om verder te komen. Zorg dat ze deze stappen ook zelfstandig kunnen zetten. Zorg dus voor korte praktische trainingen of workshops, die makkelijk toegankelijk zijn. Maak ze bij voorkeur online beschikbaar (bijvoorbeeld via Xerte, IT’s Learning of Teams, met het gewenste niveau van ondersteuning).
 7. De leidinggevende wakkert vooral de wens aan om stappen te zetten. Daarnaast zorgt hij/zij voor tijd, middelen, professionaliseringsaanbod en voorbeelden van hoe het onderwijs kan zijn met de juiste inzet van ict. En natuurlijk geeft de leidinggevende het goede voorbeeld door ook zelf aan de ontwikkeling deel te nemen.
 8. Zorg dat er keuze in het aanbod is, zodat je als docent die werkwijze en diepgang kunt kiezen die je op dat moment nodig hebt. Wil je je in bepaalde zaken verdiepen, dan kan dat. Wil je de basis kennen, dan is helder wat je minimaal nodig hebt. Doe je het liever zelf online (met of zonder ondersteuning op afroep) of zit je graag met een aantal mensen samen in een groepstraining/workshop? Ook dat is mogelijk.
 9. Breng ontwikkeling in beeld en zorg voor een vorm van beloning (denk aan badges of certificaten) als docenten een stapje hebben gezet. Bedenk daarbij wel dat het raamwerk is bedoeld voor ontwikkeling en vermijd de valkuil om op termijn toch mensen te gaan beoordelen met behulp van het raamwerk.
 10. Werk vanuit de talenten van de docent. Versterk die en breid ze langzaam uit, in plaats van te focussen op wat de docent niet kan of is. Taalgebruik is hierbij cruciaal.

En vooral: ga praktisch aan de slag. Niet wachten op beleid van bovenaf, maar doen!

Bron van de scholen Noorderpoort, ROC van Amsterdam, Deltion College

Verwijzingen/bronnen

'Ga uit van de waarderende benadering. Taalgebruik is cruciaal.'

Pascal Koole – ROC van Amsterdam

Bijgerechten

Dit gerecht kun je uitbreiden naar een menu met bijpassend hoofdgerecht waarin je gaat opschalen naar de rest van de organisatie. Of kies een nagerecht waarin je het werken met het raamwerk inbedt in de werkwijze en cultuur van de organisatie.