Mise en place

 • Hr-afdeling
 • Afdeling Onderwijs / Kwaliteit / Professionalisering
 • Afdeling Digitalisering / Ict / Informatisering
 • Collega’s die al actief zijn met professionalisering
 • Eventuele practoraten
 • Eventuele opleidingsscholen

Ingrediënten en benodigdheden

 • Bestaande interne professionaliseringsactiviteiten in de volle breedte.
 • Bestaande rollen, functies en afdelingen die iets doen aan professionalisering.
 • Collega’s uit zowel de ondersteunende diensten als het onderwijs die energie willen steken in professionalisering.
 • Voorlopers, initiatiefnemers en andere ‘trekkers’ van professionalisering.
 • Energie en interesse om verbindingen te leggen.

Hoofdgerecht voor alle medewerkers van de school

Leren bij een interne academie

Samen intern professionaliseren

Bereidingswijze − zo doe je het

 1. Begin met de mensen te inventariseren die je bij interne professionalisering wilt betrekken. Kijk naar dat wat er al op dit gebied is en welke mogelijkheden er zijn in de volle breedte van de school.
 2. Nodig alle betrokkenen uit voor een overleg over professionalisering. Stel de vraag centraal: hoe zouden we dit vanuit een netwerkgedachte kunnen vormgeven?
 3. Bespreek in ieder geval de volgende punten met elkaar: - Welke visie op de professionele ontwikkeling van medewerkers hebben we? - Welke verwachtingen spreken we daarbij uit? - Wat is het doel van professionalisering als geheel binnen de school? - Hoe wordt de professionalisering versterkt en ondersteund – en door wie? - Is de professionalisering gericht op collectief leren, teamleren en/of individueel leren? - Welke expertise is intern al aanwezig en welke hebben we nog nodig? - Hoe kunnen alle collega’s die zich met professionalisering bezighouden elkaar versterken en zich met elkaar verbinden? - Hoe kunnen we het leren en werken bij medewerkers op de werkvloer versterken? - Op welke wijze kunnen we het ook voor collega’s leuk maken om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten? - Voeg naar wens andere vragen toe om te bespreken.
 4. Probeer om gezamenlijk (vanuit een netwerkgedachte) te komen tot een schoolbrede aanpak waarin de interne professionalisering vorm kan krijgen.
 5. Betrek bij het plan ook docenten en onderwijsteams om te kijken waar de behoefte urgent is en wat kan helpen.
 6. Probeer het uiteindelijke aanbod van professionaliseringsactiviteiten en/of ondersteunende collega’s (zoals i-coaches) zo laagdrempelig mogelijk te houden.
 7. Zorg voor een herkenbare uiting van de professionaliseringsactiviteiten, met een herkenbare vindplek, frequentie en gezichten.
 8. Stimuleer collectief leren om verspreiding als een olievlek te vergroten.
 9. Organiseer, naast een aanbod van activiteiten, ook de mogelijkheid om in te spelen op vragen vanuit onderwijsteams.

Tip bij de uitvoering: het geheim van de kok

 • Geef de expertise van collega’s intern een ereplaats in de keuken: als iedereen die deskundigheid goed kan zien, vergroot dat het werkplezier van die collega’s én de bereidwilligheid van andere collega’s om deel te nemen. !

Bron van de scholen Friesland College, Summa College, Deltion, ROC Ter AA

Bijgerechten Dit gerecht past heel goed bij het recept van ‘Bruggen Bouwen’, waarbij de i-coaches ook als intern netwerk optreden rondom de professionalisering op het gebied van onderwijs en ict.

Tip bij de voorbereiding

 • Voor het beste resultaat betrek je meteen je i-coaches en/of het brughoofd erbij!