Mise en place

 • Besef in de instelling dat leren en werken in de 21e eeuw om andere vaardigheden, ander gedrag en een andere houding vraagt dan voorheen, van studenten én docenten
 • Een bestuur met de wens en wil om te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers
 • Een trainingsorganisatie die een visie heeft op wat nodig is om docenten 21e eeuw-klaar te maken en de mbo-instelling bij de les kan houden
 • Enthousiaste ambassadeurs die geloven in het product en collega’s warm kunnen maken voor een ontwikkeltraject

Ingrediënten en benodigdheden

 • Een multidisciplinair ontwikkel- en trainingsteam dat kennis bezit van technologie, moderne ontwikkelmethoden en leerpsychologie
 • Enthousiaste trainers uit onderwijs én bedrijfsleven die goed samenwerken
 • Ervaren trainers die boven de materie staan, daardoor soepel op situaties en vragen kunnen inspelen en zo elke deelnemer op een niveau hoger kunnen brengen
 • Tijd voor docenten om deel te nemen en tijd tussen trainingsdagen door om het geleerde te laten bezinken en ermee te experimenteren
 • Een programma met een heldere lijn en voldoende ruimte om aan te sluiten bij vragen uit de groep

Voorgerecht voor iedereen die een training ict-bekwaamheid voor docenten wil geven

Tech-Savvy

One level up op het gebied van technische kennis gecombineerd met 21e eeuwse vaardigheden

Bereidingswijze − zo doe je het

 1. Start met samen nadenken over wat de veranderingen in de wereld om ons heen betekenen voor medewerkers van mbo-instellingen.
 2. Besef dat leven en werken in de 21e eeuw niet alleen vragen om technische vaardigheden, maar vooral doorwerkt in houding en gedrag.
 3. Ontwikkel een visie op leven, leren en werken in de 21e eeuw en vertaal die naar de mbo-medewerker.
 4. Ontwerp op basis van punten 1, 2 en 3 een ontwikkelprogramma. Werk hierbij samen met onderwijs en bedrijfsleven, zodat de kennis en kunde van beide goed in het programma verankerd zijn.
 5. Zet een heldere lijn uit, maar timmer het programma niet dicht. Laat ruimte om in te gaan op specifieke behoeften en vragen vanuit de groep.
 6. Peil voor elke training de behoeften van de groep. Waar zitten ze in hun ontwikkeling, welke leervragen hebben ze, hoe verhouden ze zich tot hun doelgroep. Test indien mogelijk de voorkeursstijl van de deelnemers.
 7. Maak gezamenlijk persona’s van leerlingen en collega’s. Dat helpt deelnemers om inzicht te krijgen in vragen en uitdagingen waar hun doelgroep voor staat en mee zit.
 8. Zorg dat je de theorie die je aanbiedt altijd in verbinding brengt met de praktijk en realiteit van de deelnemers: wat kunnen ze hier morgen concreet mee doen?
 9. Practice what you preach: maak ook in de training gebruik van de technologie en werkvormen waar je het over hebt, en zet elke trainer in op zijn of haar eigen specialiteit.
 10. Zorg dat er tijd zit tussen de verschillende bijeenkomsten, zodat deelnemers gelegenheid hebben om het geleerde te verwerken en ermee te experimenteren in de praktijk.

Bron van de scholen Noorderpoort, Drenthe College, Alfa-college, Openbaar Onderwijs Groningen

Verwijzingen/bronnen

'Het gaat niet om de knoppen, het gaat om houding en gedrag'

Hero Visser – Trainer Tech-Savvy

Tip van de chef

Dit gerecht wordt nog lekkerder als je het samen met collega-instellingen maakt. Door verschillende visies, culturen en ervaringen te mengen, krijg je een sterker en smaakvoller programma. Als je dan met multidisciplinaire groepen werkt, leren deelnemers niet alleen veel van elkaar, maar ontwikkelen ze ook een sterk netwerk in de regio.